Klubben er lukket p.g.a. Covid-19 indtil

den 6. maj